Το κύριο χαρακτηριστικό της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα είναι ο μικρός οικογενειακός κλήρος. Δημιουργείται μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ της οικογένειας που παράγει πετρέλαιο και της ελιάς. Μια σχέση σεβασμού και φροντίδας. Μια σχέση αγάπης με πολύτιμα φρούτα. Η εταιρεία "Ελληνική Γη Τρομφίμα ΕΠΕ" ιδρύθηκε από τους αδελφούς Πλεμμένου το 1912 στην Καλαμάτα. Από το 2009, παράγει την εξαιρετικά επιτυχημένη επωνυμία Esti, με εξαγωγές σε 25 χώρες παγκοσμίως. Το 2013, η εταιρεία "Ελληνική Γρ Τροφίμα ΕΠΕ" συγχωνεύθηκε με την Lelia η οποία ιδρύθηκε το 1989 στην Καλαμάτα. Τώρα η νέα επιχείρηση ονομάζεται "Lelia Τρόφιμα Α.Ε.".

Υπάρχουν 8 προϊόντα.